Poliuretan jest materiałem znanym i powszechnie używanym np. przy produkcji  krzeseł, samochodów, łóżek, lodówek. Oczywiście jest wiele odmian tego materiału i w zależności od zastosowania może przybierać formy od bardzo elastycznych po bardzo sztywne i twarde.

Pierwsze instalacje sztywnej natryskowej piany poliuretanowej sięgają lat 50-tych ubiegłego wieku i od tego czasu ten rodzaj izolacji okazał się najlepszym oraz najtrwalszym sposobem na docieplenia.

Piana poliuretanowa powstaje w wyniku połączenia dwóch składników jakimi są poliol (żywica) i izocyjanian (utwardzacz). Połączone komponenty, pod wpływem ciśnienia wytworzonego w reaktorze natryskowym, tworzą pianę poliuretanową zwaną również pianą PUR. Piana jest aplikowana na izolowane elementy i tworzy powłokę izolującą. W momencie zmieszania składników następuje gwałtowny przyrost objętości powstającej powłoki, efektem czego jest idealne wypełnienie wszystkich wolnych i niedostępnych przestrzeni. Pianę PUR można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów budowlanych.

 

 

Poniżej prezentujemy parametry pianek PUR polskiego producenta firmy Purinova.

 Charakterystyka produktu

  Składnik A Składnik B
Lepkość w 25 C                [mPas] 350 - 650 170 - 230
Gęstość w 25 C                [g/cm3] 1.00 - 1.20 1.22 - 1.24
Stosunek mieszania (objętościowo) 100 100

Charakterystyka spieniania

 

Temperatura surowców w teście spieniania     [C] 40 - 50
Czas startu                                                  [s] 2 - 4
Czas  żelowania                                           [s] 5 - 8

Własności pianki

Gęstość pozorna w produkcie gotowym  [kg/m3] 9 - 14
Przewodnictwo cieplne                          [W/mK] 03034
Zawartośc komórek otwartych               [%] 80 - 90
Współczynnik akustyczny 0,5
Klasyfikacja w zakresie zdolności samogaśnięcia wyrób samogasnący
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień B3/F

Wełna izolacyjna

Pianka PUR otwartokomórkowa

Współczynnik przewodnictwa ciepła [W/mK]  wynosi 0,024-0,0398 (w zależności od rodzaju wełny) - jakość samej izolacji zależy głównie od sposobu jej wykonania.

Współczynnik przewodnictwa ciepła [W/mK]  wynosi 0,034- 0,040 - jakość wykonania zależy również od sposobu jej wykonania.

Wykonanie izolacji wełną trwa od kilku do kilkunastu dni- 2 osoby mogą wykonać około 50m2 izolacji dziennie (8 roboczogodzin), w zasadzie nie występują ograniczenia instalacyjne, w trudno dostępnych miejscach należy wybrać odpowiedni rodzaj wełny.

Szybka instalacja 2 osoby mogą wykonać około 250m2 izolacji dziennie (8 roboczogodzin) metoda natrysku powoduje, że w zasadzie nie występują ograniczenia instalacyjne.

Przy ocieplaniu poddasza wełną należy szczególną wagę przykładać do sposobu montażu, aby uniknąć luk, tzw. mostków termicznych, i miejscowych zgnieceń, ściśnięć wełny (upychania) -gdyż powoduje to nieszczelność izolacji bądź obniżoną efektywność. Powstanie tego typu szczelin jest ściśle związane z wadliwością procesu montażowego, a nie z właściwościami samego materiału.

Dzięki ponad 100 krotnemu rozrostowi, izolacja natryskowa wypełnia każdą lukę i zakamarek zapewniając 100% szczelności (brak mostków termicznych) i maksymalną efektywność izolacji.

Nie przylega bezpośrednio do powierzchni, do montażu trzeba używać dodatkowych elementów (gwoździe, sznurki).

Przylega do każdej powierzchni, nie występują dodatkowe elementy przy montażu.

Współczynnik mi, który określa szybkość dyfuzji pary wodnej dla wełny i dla powietrza wynosi 1 (czyli dla wełny i powietrza dyfuzja jest taka sama).

Dla pianki otwartokomórkowej w zależności od producenta MU wynosi 2,7 do 4,0 

Największym zagrożeniem dla wełny jako izolacji poddasza jest wilgoć. Po nasyceniu wodą wełna obniża swe właściwości izolacyjne.

W miesiącach zimowych w wyniku dużej różnicy temperatur dochodzi do kondensacji pary wodnej i wytrącenia wilgoci z powietrza. Kierunek w którym przemieszcza się wilgoć jest ten sam, w którym migruje ciepło z budynku, czyli do góry- przechodzi więc przez warstwę izolacji. Wilgoć przechodząca przez warstwę izolacji pogarsza parametr przewodności cieplnej.
Nasiąkliwość pianki otwartokomórkowej wynosi ok 0,5kg/m2 (w zależności od producenta) przez co jej właściwości izolacyjne nie ulegają pogorszeniu i pozostają niezmienne przez lata.

Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej zapewnia, że wełna jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.

Nie wywołuje uczulenia u ludzi i zwierząt, nie pyli. Poliuretan to substancja całkowicie obojętna chemicznie, nietoksyczna i bezwonna, dlatego też materiał ten z powodzeniem używany jest w przemyśle spożywczym i może mieć bezpośredni kontakt z żywnością.

Skalna wełna mineralna wykazuje się  lepszą odpornością na ogień, gdyż wytrzymuje temperaturę dochodzącą nawet do 1000°C, podczas gdy wełna szklana znosi temperaturę do 600-700°C.

W internecie pojawiają się fałszywe opinie o wysokiej palności pianki poliuretanowej. Pianka poliuretanowa jest termoutwardzalna, co oznacza, że pod wpływem wysokiej temperatury nie powróci do swojej pierwotnej formy jaką jest stan ciekły. Pianka poliuretanowa nie topi się, następuje natomiast zwęglenie powłoki uniemożliwiające dostęp ognia do głębszych warstw, co stanowi istotną barierę dla rozprzestrzeniania się pożaru