HOLL – BUD

HOME

Chodnik Czerwienne

Inwestycja realizowana w formie podwykonawstwa w 2017 roku w ramach przebudowy drogi Chabówka-Zakopane, polegająca na budowie kanalizacji deszczowej wraz z nowymi chodnikami