HOLL – BUD

HOME

Wykonujemy przewierty sterowane

Nasza firma oferuje usługi na najwyższym poziomie

Nasza Firma wykonuje sterowane przewierty horyzontalne (HDD) głównie na terenie południowej Polski.
Ta technologia pozwala na wykonanie rożnego rodzaju instalacji (np. wodociągi, kanalizacja, gazociągi, linie energetyczne), wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest wykonanie odkrytego wykupu pod rury lub kable.

Horyzontalne przewierty sterowane to nowoczesna technologia polegająca na wykonaniu poziomych przewiertów sterowanych, zaliczających się do technologii bezwykopowowej. Dzięki zastosowaniu najnowszych systemów sterujących i pomiarowych, układ wykonywanego przez Naszą Firmę przewiertu wraz z położeniem punktu wyjścia perfekcyjnie pokrywa się z projektem planowanego przewiertu.

Zalety technologii HDD

01.
Możliwość znacznego skrócenia trasy rurociągu bez niszczenia terenu

Cały proces przebiega pod ziemią, co pozwala ominąć wszelkie przeszkody terenowe, np. można wykonać przewiert pod drogą, bez konieczności zatrzymywania ruchu.

02.

Niższy koszt inwestycji, nienaruszanie powierzchni terenu

Nie trzeba ponosić kosztów związanych z naprawą szkód, które mogą wystąpić podczas metod wykopowych.

03.

Krótszy czas realizacji w porównaniu z innymi metodami

Praca dzięki przewiertom sterowanym jest o wiele wydajniejsza, co daje klientom więcej czasu na inne prace.

04.

Alternatywa tradycyjnego wykopu

Możliwość zastosowania w miejscach gdzie tradycyjny wykop jest niemożliwy.

Precyzyjny proces wraz z systemem pomiarowym

Systemy których używamy umożliwiają śledzenie w czasie rzeczywistym całego procesu przewiertu oraz monitorowanie kąta czy bieżącą głębokość wiercenia. Wykorzystywana jest tutaj technologia radiowa.

Etapy prac przy wykonaniu przewiertów sterowanych

01
krok pierwszy

Projekt

Pierwszym procesem jest wykonanie projektu trasy, którą przebiegnie przewiert pilotażowy.

02
krok drugi

Przewiert

Kolejnym krokiem jest  przewiercenie się przez wcześniej zaplanowaną trasę. Przewiert jest wykonywany przez specjalną głowicę sterowaną. Głowicą steruje umieszczony w niej nadajnik z zaprogramowaną trasą, dzięki tej sondzie możliwa jest lokalizacja i poprawa trajektorii, tak aby przewiert był jak najbardziej dokładny.

03
krok trzeci

Montaż głowicy

Po wykonaniu przewiertu montowana jest głowica rozwiercająca, która ma za zadanie poszerzyć otwór do średnicy takiej, aby zmieściła się w nim planowana rura.

04
krok czwarty

Wzmocnienie przewiertu

Podczas wykonywania przewiertu sterowanego do głowicy podawana jest “płuczka bentonitowa” mająca na celu transport urobku, stabilizację wykonanego tunelu oraz schłodzenie wiertnicy. Po wykonaniu otworu płuczka twardnieje, wzmacnia cały przewiert, pomaga w prostszym osadzeniu rurociągu.